Doanh nghiệp
Cá nhân
Dịch vụ Khách hàng
Liên hệ
VN

Thông tin pháp lý

Xem lại các chính sách pháp lý của bolttech liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chính Sách Cookie

September 2022

Chính Sách Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web. Điều này giúp mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi bạn truy cập trang web của chúng tôi đồng thời giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình.

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và chữ số được lưu trữ trên trình duyệt hoặc trong ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie chứa các thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

• Các cookie thiết yếu. Đây là các cookie bắt buộc có cho các hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

• Các cookie phân tích hoặc hiệu suất. Các cookie này cho phép chúng tôi nhận diện và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi khi khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, chẳng hạn bằng cách đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

• Các cookie chức năng. Chúng được sử dụng để nhận diện bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ các ưu tiên của bạn (ví dụ: lựa chọn của bạn về ngôn ngữ hoặc khu vực).

Xin lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba sau đây sử dụng các cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát:

• Netlify

Netlify sử dụng các cookie để theo dõi biến thể trang nào bạn đã xem, dò tìm xem bạn đã nhấp vào biến thể trang nào chưa, theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập và đánh giá mức độ phổ biến của các tùy chọn dịch vụ. Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các cookie (bao gồm cả các cookie thiết yếu), bạn có thể sẽ không truy cập được vào tất cả hoặc một số phần trên trang web của chúng tôi.

Thông tin pháp lý
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmChính sách về quyền riêng tưChính sách cookie
bolttech © 2023 All Rights Reserved.